7. lokakuuta 2015

Saksalaisia vieraita KarlsruhestaTänään saimme saksalaisia vieraita Karlsruhen ammatilliselta opettajankoulutuslaitokselta. Parituntisen aikana saimme todeta, että saksalaisessa ja suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on yhtymäkohtia ja opittavaa on ollut historian aikana puolin ja toisin. Erojakin kuitenkin löytyi, erityisesti ammatillisen opettajankoulutuksen osalta. 

TAMKissa ammatillinen opettajankoulutus on pitkälti henkilökohtaistettu niin, että opettajaopiskelijat voivat edetä opinnoissaan oman henkilökohtaisen aikataulunsa ja opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijoilla on jo opettajankoulutukseen tullessaan paljon kokemusta ja asiantuntijuutta omalla alallaan, ja osa toimii jo opettajana erilaisissa oppilaitoksissa. Karlsruhessa opiskelijat sen sijaan ovat omaa opettajanuraansa aloittavia nuoria aikuisia, joilla ei ole aiempaa kokemusta opettamisesta. Saksassa opettajana voi toimia vain pedagogisen pätevyyden hankkinut ammattilainen. Erot koulutusten sisällöissä ja toteutustavoissa kiinnostivat puolin ja toisin. Keskusteluja opettajankoulutuksesta ja sen kehittämisestä tullaan varmasti jatkamaan myös tulevaisuudessa. 


Tulevaisuuden osaamista kartoittamassaAsenteiden kehittäminen, poikien ja miesten elinikäisen oppimisen polkujen vahvistaminen sekä yrittäjyyden edistäminen. Tässä lista muutamista kirjoittajalle tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista kehittämisteemoista, joita Osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työtehtäviin -kutsuseminaarissa TAMKin Mediapoliksen kampuksella 6.10. käsiteltiin. Tilaisuudessa oli useita upeita puhujia, joiden yhteisenä teemana oli osaaminen tulevaisuudessa. Kutsuseminaari päättyi verkostokahveihin ja päivän teemaan liittyvien esittelypisteiden vierailuihin.

Näyttötutkinnoissa oppijan asenne on Sokoksen myyntipäällikkö Tuija Laaksosen mukaan ratkaisevassa roolissa valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta, jolloin asenteiden kehittäminen on yksi koulutuksen tulevaisuuden haasteista. Työttömyyden lisääntyessä ja kilpailun kiristyessä jäljelle jäävistä työpaikoista asenteen merkitys uudelleen työllistymiselle tai itsensä työllistämiselle korostuu entisestään. Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen korostikin yrittäjyyden edistämisen tarvetta, sillä nykyinen työelämä ei enää takaa koulutuksen jälkeistä pysyvää palkkatyötä, vaan yrittäjyyden erilaiset muodot tulevat lisääntymään. Tämä haastaa koulutusta panostamaan oppimisen valmiuksien saavuttamiseen ja elinikäisen oppimisen idean sisäistämiseen. Elinikäinen oppiminen on ollut teemana tuttu jo jonkin aikaa, mutta erityisesti pojat ja miehet tarvitsisivat tukea uusien oppimisen polkujen löytämiseen.Keskustelut osaamisen kehittämisestä ja haasteista sekä erilaisista käynnissä olevista hankkeista jatkuivat verkostokahveilla ja esittelypisteillä. Kuvassa keskustelua oppisopimuksesta ja Opsorekry –työnantajapalvelusta Tredun esittelypisteellä.