Alasottoilmoitus


Tätä blogia koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen
Tampereen ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajankoulutus
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Alasottoilmoituksen yhteyteen tulee liittää seuraavat tiedot:
  1. ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot
  2. yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista
  3. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa
  4. tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa
  5. ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta
  6. ilmoituksen tekijän allekirjoitus.