24. syyskuuta 2015

Erityisen taitavat opettajat kokoontuivat Tampereella

ETUA – Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen ohjaukseen -koulutushanke pyörähti käyntiin Tampereella eilen 23.9. kiinnostuneissa ja hyvissä tunnelmissa. Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja ohjata erilaisia opiskelijoita sekä käyttää erilaisia oppimisympäristöjä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen tukena. Hanke koostuu neljästä koulutuskokonaisuudesta, joiden ilmoittautuminen on avoinna.Erityisen taitava opettajat -aloitusseminaarissa käsiteltiin muutosta yhteiskunnassa, opetussuunnitelmissa ja opettajan työssä. Osallistujat kokivat aiheen ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi, sillä käsiteltyjen teemojen koettiin hyvin kuvastavan tilannetta ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa. Mukaan muutokseen kaivattiin kuitenkin myös muuta henkilöstöä ja johtoa.

Muutoksen koettiin olevan usein hidasta ja jähmeää. Toisaalta opettajilla ja ohjaushenkilöstöllä on itsenäisinä asiantuntijoina mahdollisuus vaikuttaa oman opetuksensa käytänteisiin melko helposti ja näin edesauttaa muutoksen etenemistä. Opettajien ja ohjaushenkilöstön rohkeutta ja mahdollisuuksia muutoksen käynnistämiseen kuvastaakin hyvin koulutuksessa kuultu sanonta: ”Säätä ei voi valita, mutta reitin voi.”
Tulevissa koulutuksissa käsitellään ammatillisen opettajuuden muutosta tulevaisuudessa, uusia oppimisympäristöjä, arviointia sekä ohjaamista. Osa osallistujista kertoikin jo innoissaan ilmoittautuneensa kaikkiin koulutuksiin ja odottavansa niiltä muun muassa eväitä oman opettajuuden kehittämiseen, ajatusten vaihtoa sekä uusia käytänteitä. Toivotaan, että keskustelut ja osallistuminen tulevat jatkossakin olemaan antoisia kokemuksia!

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautuminen koulutuksiin: www.tamk.fi/erityisiataitoja

Teksti: Annina Kipponen
Kuvat: Emma Roinila

21. syyskuuta 2015

Erityisopettajaopiskeljoiden mietteitä

Erityisopettajaopiskelijat pohtivat videokameran edessä, mitä ovat saaneet opinnoistaan, ja antoivat palautetta opinnoistaan.

18. syyskuuta 2015

Vieraita Unkarista

Meillä kävi tällä viikolla vieraita Dunaújvárosin ammattikorkeakoulusta Unkarista. Se on ollut kumppanimme 1990-luvun loppupuolelta saakka, ja yhdessä on tehty useita hankkeita. Nyt vierailun teemana oli yhteistyösopimus ja virtuaalikorkeakouluaiheisen hankkeen suunnittelu.15. syyskuuta 2015

Vieraita Tansaniasta

Saimme 7.9. jälleen vieraita Rewell-hankkeen (Promoting Regional Well-being through Adult and Vocational Education) merkeissä. Tällä kertaa Anja Heikkinen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksiköstä johdatteli TAMKiin ja TAOKiin tutustumaan vieraita Mzumbe yliopistosta Morogorosta Tansaniasta.


8. syyskuuta 2015

Opo-koulutus tulee!

Ari kertoo opo-koulutuksen suunnittelusta. On mielenkiintoista tehdä jotakin ihan uutta!

3. syyskuuta 2015

Koulutuspäällikön työpäivä

Mitä kaikkea ammatillisen opettajankoulutuksen koulutuspäällikön työpäivään mahtuu?

Vähän toisenlainen työpäivä:

MOMENTO-hanke vertaismentoroi ja -tukeeMOMENTO-hankkeen monikulttuurinen mentorointi -koulutus lähti vauhdilla käyntiin kun kymmenen monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen ammattilaista kokoontui ensimmäiseen koulutuspäivään.

Osallistujat pääsivät heti tositoimiin ja kokeilemaan vertaismentoroinnin perusteita jakamalla ja kuuntelemalla toistensa kokemuksia monikulttuurisista ohjaustilanteista erilaisissa työyhteisöissä. Kouluttajiksi tähän hankkeen toiseen kokonaisuuteen saatiin monikulttuurisen opetus- ja ohjaamistyön sekä mentoroinnin ammattilaiset Riitta Metsänen ja Jari Aho. Kouluttajat iloitsivat motivoituneesta ja innostuneesta osallistujaryhmästä sekä mahdollisuudesta päästä oppimaan uusia työskentelytapoja toinen toisiltaan.Teksti ja kuvat: Emma Roinila