24. syyskuuta 2015

Erityisen taitavat opettajat kokoontuivat Tampereella

ETUA – Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien oppimispolkujen ohjaukseen -koulutushanke pyörähti käyntiin Tampereella eilen 23.9. kiinnostuneissa ja hyvissä tunnelmissa. Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja ohjata erilaisia opiskelijoita sekä käyttää erilaisia oppimisympäristöjä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen tukena. Hanke koostuu neljästä koulutuskokonaisuudesta, joiden ilmoittautuminen on avoinna.Erityisen taitava opettajat -aloitusseminaarissa käsiteltiin muutosta yhteiskunnassa, opetussuunnitelmissa ja opettajan työssä. Osallistujat kokivat aiheen ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi, sillä käsiteltyjen teemojen koettiin hyvin kuvastavan tilannetta ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa. Mukaan muutokseen kaivattiin kuitenkin myös muuta henkilöstöä ja johtoa.

Muutoksen koettiin olevan usein hidasta ja jähmeää. Toisaalta opettajilla ja ohjaushenkilöstöllä on itsenäisinä asiantuntijoina mahdollisuus vaikuttaa oman opetuksensa käytänteisiin melko helposti ja näin edesauttaa muutoksen etenemistä. Opettajien ja ohjaushenkilöstön rohkeutta ja mahdollisuuksia muutoksen käynnistämiseen kuvastaakin hyvin koulutuksessa kuultu sanonta: ”Säätä ei voi valita, mutta reitin voi.”
Tulevissa koulutuksissa käsitellään ammatillisen opettajuuden muutosta tulevaisuudessa, uusia oppimisympäristöjä, arviointia sekä ohjaamista. Osa osallistujista kertoikin jo innoissaan ilmoittautuneensa kaikkiin koulutuksiin ja odottavansa niiltä muun muassa eväitä oman opettajuuden kehittämiseen, ajatusten vaihtoa sekä uusia käytänteitä. Toivotaan, että keskustelut ja osallistuminen tulevat jatkossakin olemaan antoisia kokemuksia!

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautuminen koulutuksiin: www.tamk.fi/erityisiataitoja

Teksti: Annina Kipponen
Kuvat: Emma Roinila

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti