7. huhtikuuta 2017

Hoitaja – lääkäri – opettaja


Anne-Marja Hammar
Ammatillinen opettajankoulutus TAOKKissa 2008


Olen lääketieteen tohtori, kirurgian ja yleiskirurgian erikoislääkäri, sairaanhoitaja- ja erikoissairaanhoitajakoulutuksen läpikäynyt TAMKin nykyinen lääketieteellisten aineiden yliopettaja.

Toimiessani ensin Porissa apulaislääkärinä ja sittemmin Tampereella ja Valkeakoskella erikoislääkärinä pidin paljon luentoja terveydenhuoltoalan oppilaitoksissa. Huomasin, että minulla tuntui olevan paljon annettavaa yhdistettäessä teoriaa käytäntöön. Tiedän lääkärinä, mitä odotan kanssani työskentelevän henkilökunnan tiedoilta ja taidoilta samoin kuin teidän, mitä potilaat ja omaiset odottavat.

Näin oman hoitajataustani merkityksen opettaessani teoriaa tukemaan käytäntöä sairaanhoitajien, ensihoitajien ja terveydenhoitajien toisen vuoden koulutuksessa. Osaan tältä pohjalta asennoitua opiskelijan tuon vaiheen tietotasolle ja toimia oppaana lääketieteen ja hoitotyön välillä. Nykyisenä digiaikana tietotulva on niin valtava, että katson osaavani toimia suodattimena ja ohjaamassa tiedon hankinnassa. Suuntaavan vaiheen ja täydennyskoulutuksen vaiheissa pystyn antamaan jokaisella tasolla sille sopivaa tietoa.

Opettajan työssä palkitsevaa on sen monipuolisuus ja substanssiosaamisen laaja-alainen ja jatkuva kehittäminen, jopa laajempi kuin oli lääkärinä toimiessani. Pidän erityisesti simulaatio-opetuksesta, jossa teoria tulee käytännön harjoituksissa erityisesti näkyviin.

Anne-Marja Hammar

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti