11. marraskuuta 2014

Opettajan arvot heijastuvat oppilaisiin


Sanonta “Opimme elämää, emme koulua varten” pitää edelleen paikkansa kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa yhteiskunnassa. Ristiriita syntyy siitä, että koulussa on keskityttävä opintosuorituksiin. Opettajan arvomaailma heijastuu opetukseen ja sitä kautta oppilaisiin. Pysyvät ja kestävät arvot auttavat elämään yhteiskunnassa muutoksista huolimatta. Siksi jokaisen opettajan on syytä olla hyvin selvillä omista arvoistaan.

Jokaisen opettajan tai opettajaksi opiskelevan on syytä miettiä, mitkä ovat hänen omat arvonsa ja miten hän tuo ne esille. Opettaja opettaa oman persoonansa kautta, omalla tyylillään, joten opettajan arvot ovat aina läsnä hänen opetuksessaan. Hyvä opettaja on sinut itsensä ja toimintatyylinsä kanssa. Opettajan on tunnistettava oma arvopohjansa, jotta hän voi verrata omia arvojaan oppilaitoksen ja opetussuunnitelman arvoihin. Tämä on erityisen tärkeätä nykyaikana, kun monet vanhemmat ulkoistavat lastensa kasvatuksen koulun tehtäväksi, hyväksymme sen tai emme.

Arvopohjan miettiminen herättää terveellisiä kysymyksiä. Opetanko oppilaita eettisesti oikein? Välitänkö opetuksessani kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan? Olenko tasapuolinen kaikkia oppilaita kohtaan? Miten opetan eritasoisia oppilaita niin, että kaikki hyötyvät? Kasvatanko hyvinvointiin ja terveelliseen elämäntapaan? On syytä myös pohtia, ovatko tietoisesti tai tiedostamattomasti välittämäni arvot yksiselitteisesti hyviä tai huonoja.

Asenne ratkaisee, olemmeko töissämme tai opiskelussamme kuluttamassa omaa aikaamme, toteuttamassa yrityksen tai oppilaitoksen tavoitteita, palvelemassa yhteiskuntaa vaiko kehittämässä itseämme. Nykyaikana tärkeitä arvoja ja taitoja ovat toisten huomioon ottaminen, ryhmässä toimiminen ja verkostoituminen. Yksilön itsensä kehittäminen kehittää myös yhteisöä. “Terve itsekkyys” ja halu ottaa kaikki irti työstä tai opiskelusta voidaan katso positiiviseksi, kunhan se ei tapahdu toisten kustannuksella.

Opettajan on oltava riittävän hyvin selvillä siitä, mikä yhteiskunnassa on kriittistä tällä hetkellä ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jotta hän voi opettaa ja ohjata oppilaitaan oikein. Hyvä opettaja ymmärtää ja hyödyntää omat yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuutensa. Ongelmana on, riittääkö aika.

Arvot näkyvät arkisessa tekemisessä, asenteena työntekoon ja koulunkäyntiin. Tuetaan aktiivista asennetta, tartutaan kiinni ja tehdään, opetellaan, jos ei osata, kokeneet perehdyttävät kokemattomia. Negatiivisia asenteita, kuten “ei kuulu toimenkuvaan” tai “ei mulle siitä makseta” tai “en osaa eikä kiinnosta”, pyritään karsimaan. Kasvatus yleiseen yritteliäisyyteen on yhteiskuntamme etu nykyisessä globalisoituvassa maailmassa.

Kirjoittajina TAOKK-opiskelijat Jarno Honkala, Olli Hyvärinen, Irmeli Jokilampi, Jun Liu ja Marjut Mponda-Bipella

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti