17. helmikuuta 2015

Yhteinen näkemys erityisopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen


Koko oppilaitoksella tulee olla yhteinen näkemys siitä, kuinka toimitaan opiskelijan opiskeluhyvinvoinnin parantamiseksi. Etenkin johdolla tulee olla selkeän näkemyksen lisäksi myös halua toimia opiskelijan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kun koko oppilaitoksen henkilöstö, johto mukaan lukien, on sitoutunut ja osallistuu, ajatuksena voi olla “koko koulu kasvattaa”.

Kuka vastaisi ennaltaehkäisevästä toiminnasta? Useimmiten tukitoimet alkavat vasta sitten, kun opiskelijan ongelmat ovat jo kasautuneet. Ei ole mahdollistettu aikaa, jolloin voitaisiin luoda yhteiset toimintatavat opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi. Osallistujat toimivat tilanteissa omiin tavoitteisiinsa ja tehtäviinsä peilaten, esimerkiksi opiskelija, opettaja, tukipalvelut ja johto. Toisaalta opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään paljon asioita, mutta pitäisikö opiskelijaa vastuuttaa enemmän oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija muistaa usein oikeutensa erittäin hyvin, unohtaen velvollisuutensa. Tietenkin opiskelijoilla on haastavia taustoja ja elämäntilanteita, joten heidän itsetuntoaan ja arvomaailmaansa tulisi vahvistaa oikeaan suuntaan. Jos oppilaitos ei tarjoa tukea, he saattavat hakea vaikutteita esimerkiksi epäasiallisesta käyttäytymisestä, väkivallan teoista tai kiusaamisesta.

Yhteistyötä tarvitaan koulun ja kodin välillä heti opintojen alun nivelvaiheesta opintojen päättymiseen asti. Merkityksellistä on, että yhteistyötä kodin kanssa tehdään niin hyvissä kuin haasteellisissakin tilanteissa. Tiiviillä verkostoyhteistyöllä voidaan edistää opiskelijan hyvinvointia. Toimiva verkosto tukee opiskelijaa myös opintojen päätyttyä.

Opetus on kuitenkin tärkein opiskelijan hyvinvoinnin lähde. Opetuksen kautta pystytään opastamaan opiskelijoita itsearviointiin ja samalla kasvattamaan itsetuntoa onnistumisien myötä. Osallistamisen ja onnistumisen kokemuksien kautta voimme vastuuttaa opiskelijaa opintojen edistämiseen sekä vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Tällä tavalla voimme edistää myönteisen koulukokemuksen muodostumista. Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee, kun häntä ohjataan löytämään mielekäs päämäärä. Tällöin hän on opiskelijana parhaimmillaan. Hyvinvoinnin ytimessä on kokemus oman olemassaolon merkityksellisyydestä. Hyvä koulutus ehkäisee syrjäytymistä ja ennustaa hyvää terveyttä ja tulevaisuutta.


ammatilliset erityisopettajaopiskelijat Heidi, Minna, Sirja, Maija ja Katri 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti