11. joulukuuta 2015

14TaPen avoimien ovien päivä

Perjantaina 27.11 2015 puolilta päivin alkoi Tamkin B6-kerroksen käytävällä melkoinen suhina. Valmistuvia opettajaopiskelijoita ryhmänohjaajineen sujahteli sinne tänne kantaen tuoleja, pöytiä, tietokoneita, näyttelytauluja ja pahvisia posteriesityksiä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
Ammatilliseksi opettajaksi valmistuessaan yksittäinen opiskelija pienryhmänsä kanssa tuottaa monenlaista informaatiota ja tuotosta liittyen oppimiseen, opettamiseen ja oman opettajuutensa kehittymiseen. Alkusyksystä ryhmänohjaajien kesken syntyi idea saada nämä arvokkaat työt ja kokemukset yhteiseen kaikille avoimeen tarkasteluun. Aloitettiin TAOKin Tampereen perjantaisin ja lauantaisin kokoontuvien ryhmien avoimien ovien päivien suunnittelu. Mukana oli neljä opettajakoulutusryhmää ohjaajineen, lähes sadan hengen porukka siis.


 Avoimien ovien päivälle asetettiin monia tavoitteita. Kehittämistöiden, ankkuritehtävien sekä opettajuuden käsikirjojen esittelyjen lisäksi halusimme tarjota opettajaopinnoille yhteisen toiminnallisen päätöksen. Verkostoituminen sekä 2014 ja 2015 aloittaneiden opiskeijoiden yhteistyö olivat myös tavoitelistalla, unohtamatta TAOKin ulkopuolelle suunnattua näkyvyyttä. Jokainen opettajaopiskelija sai kutsua tapahtumaan myös omaa lähiverkostoaan.


Klo 13.00 esittelypisteet luokissa ja käytävillä olivat valmiina ja tapahtuma sai alkaa. Jokaisella esittelypisteellä oli vähintäänkin yksi esittelijä, muiden osallistujien kierrellessä tutustumassa monipuoliseen tarjontaan. Seuraavassa tiivistettynä esittelypisteiden teemat:

Esittelypisteet 14TaPeB:
* Hyvinvoiva opettaja- Hyvinvoiva luokkahuone – Kehittämistyö
* Tekstiili- Ja vaatetusalan ammatillisen yhdistelmätutkinnon kehittäminen Tampereen Seudun ammattioppilaitoksessa Tredussa – Kehittämistyö
* Sähköinen viestintä opetuksen tukena – Kehittämistyö
* Uudistuva opettajuus – Ankkuritehtävä ok3
* Ennakointi opetuksessa- Ankkuritehtävä ok3
* Lisäksi esittelyssä kaksi opettajuuden käsikirjaa – identiteettitarinoita Blogimuodossa

Esittelypisteet 14TaPeLaA:
* Ankkurituotos Pallosalama: Ennakoiva opettaja työelämän muutoksessa
* Ankkurituotos Etukeno: Tieto- ja viestintätekniikka ja sosiaalinen media opettajan työssä jayhteistoiminnan mahdollistajana? Opettajan osaamisen tarpeet tulevaisuudessa?
* Ankkurituotos KAAOS: Oppilaitosten verkostot
* Ankkurituotos Hattiwatit: Nivelvaiheen tuki ja miten se toteutuu käytännössä
* Ankkurituotos TehoTeam: Opettajan työhyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa
* Ankkurituotos Suunta: Moniammatillinen yhteistyö - opiskelijoiden valmentaminen tulevaisuuden työhön
* Kehittämistyö Team Manse: Osallistava pedagogiikka - Tarkastelussa korkeakoulujen yhteiset yrittäjyysopinnot

Esittelypisteet 14TaPeA:
* Ankkurituotos Mestarit Areenalla: Uudistuva opettajuus
* Ankkurituotos Valo: Uudistuva opettajuus (posteri)
* Kehittämistyö Jeesi: Autenttisen oppimisen kehittäminen
* Kehittämistyö Toivon Tähdet: Hyvinvointi opettajan työssä
* Kehittämistyö Valo: Yksilöllisen oppimisen tukeminen opetusmenetelmien- ja materiaalien avulla
* Lisäksi Opettajuuden käsikirjoja

Esittelypisteet 14TaPeLaB:
* Ankkurituotos M&H: Kohti monialaista yhteistoimintaa
* Ankkurituotos Kotipesä: Minkälaisia yhteiskunnallisia tehtäviä koulutuksella on? Minkälaisia valmiuksia opiskelijat tarvitsevat tulevaisuuden ammattilaisina?
* Ankkurituotos Punainen lanka: Laki ammatillisesta koulutuksesta
* Ankkurituotos Viisikko: Kulttuurituntemus opettajan työssä
* Ankkurituotos I.L.O.: I.L.O.a opetukseen ICT-maailmasta
* Ankkurituotos Pedasiivet: Ammatillisen opettajan verkostopursi

Tutustuttavaa siis riitti, ja B6-käytävällä vallitsikin aina klo 15.30 asti melkoinen vilinä ja markkinameininki, kun osallistujat kiertelivät rasteilla. 15.30 keräännyttiin vielä omiin "kotiluokkiin" ja vedettiin yhteen tapahtuman anti ja päällimmäiset palautteet. Tässä joitakin koosteita osallistujilta saadusta palautteesta:

- Tapahtuma oli antoisa, paljon oppimista ja tutustumista
- Mukava nähdä muita opekoulutusryhmiä välillä
- Paljon asiaa lyhyeen aikaväliin, osin saattoi olla liikaakin
- Kontaktipäivään kuuluvaa työskentelyä aamupäivä + avoimet ovet iltapäivällä -> energiaa vievä paketti, meinasi väsähtää loppua kohti
- Muutamia todellisia helmiä esittelytöissä: Esimerkiksi "Terolle töitä" - video sai kovasti kehuja. Video otti kantaa nuorten työelämätaitoihin.
- "Markkinameininki" - menetelmänä - joillekin tämä sopi mukavasti, osalle hieman liikaa ärsykkeitä
- Positiivista palautetta sai myös 2014- ja 2015- aloittaneiden yhteistyö. (Paljon vinkkejä ja kokemusten vaihtoa)
- Visuaalisuuden merkitystä korostettiin, monia hyviä esityksiä joista voi ottaa vinkkejä omaan opettajuuteen
- Verkostoitumista tapahtui ja käyntikortteja vaihdettiin


Avoimien ovien tyyppisessä tilaisuudessa opettajuuden kasvu merkityksellistyy. Siinä osallistujat pääsevät konkreettisesti kokemaan osallisuutta isommassa yhteisössä kuin vain omassa koulutusryhmässään. Tuotosten esittely ja omien ajatusten "puolustaminen vieraille ihmisille" harjaannuttaa asettumaan opettajan rooliin entistä selvemmin. Opettajan identiteettiin kuuluva verkostomainen toiminta välähtää tässä toteutustavassa. Keskusteluissa nousee esiin erilaisia tarinoita opettajuudesta. Nämä tarinat liittävät osallistujia ammatillisten opettajien "porukkaan".

Oli sovittu, että varsinainen palautteenanto ja arviointi toteutetaan avoimien päivien tilaisuuden ulkopuolella. Tämä järjestettiin mm. niin, että sekä ryhmänopettaja että vertaisarvioivat pienryhmät tutustuivat Tabulaan tuotuihin aineistoihin ja seurasivat tuotosten esittelyä avoimissa ovissa.
Tapahtumasta kokonaisuutena jäi toteuttaneille ryhmänopettajille positiivinen kokemus. Tarkemmalla etukäteis- ja yhteissuunnittelulla voimme jatkossa edelleen vahvistaa positiivisia kokemuksia sekä pohtia miten vältetään tämän tyyppisen massatapahtuman sudenkuopat (esim. rauhattomuus).

Avoimien ovien tapahtuma tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen opettajuutta rakentavaan toimintaan. Tämä koskee yhtä paljon opettajaopiskelijoita kuin opettajankouluttajia. Tilaisuus haastaa sen toteuttajia monella tasolla, myös yhteistyön tekemisen osalta. Kokemukset antavat opettajankouluttajille aineksia löytää yhteistä tulkintaa tiimiopettajuudesta. Suosittelemme, että opettajatiimeissä sovitaan etukäteen selkeästi avoimien ovien suunnittelun ja toteuttamisen tavat. Luulemmepa, että myös loppuvuodesta 2016 alkaa vipinä B6- käytävällä tai muussa sopivassa ympäristössä.


Jiri Vilppola ja Seppo Janhonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti