21. helmikuuta 2013

Merva -koulutus huipentuu huhtikuun päätösseminaariin ja Mervan käsikirjaan

Monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien oppimiseen erikoistuneiden vastuuopettajien koulutus (Merva-hanke) on ollut käynnissä lokakuusta 2012 alkaen. Koulutus on toteutettu yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Oulun diakoniaopiston kanssa. Koulutuksen tavoitteena on  kouluttaa ammatillisiin oppilaitoksiin monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien oppimiseen erikoistuneita vastuuopettajia (Merva), joiden tehtävänä on tarkastella oppimista ja oppimispolun haasteita erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta. Yhteensä 15 op laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus lähenee päätöstään, mutta sitä ennen se huipentuu kahteen koulutusta kokoavaan tekijään: 16.4. järjestettävään päätösseminaariin sekä Mervan käsikirjaan. Merva-hankkeen aikana tehty työ mervan työnkuvan rakentamisessa sekä oppilaitosten uuden toimintamallin kehittämisessä on ollut varsin mielenkiintoinen ja opettavainen, mutta samalla myös haastava tehtävä. Hyvin monissa yhteyksissä mainitaan selkeästi tarve opetushenkilöstön monikultuurisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvälle täydennyskoulutukselle, mutta asiaa ei kuitenkaan kaikissa oppilaitoksissa ole otettu vielä mukaan esimerkiksi oppilaitosten strategiseen kehittämiseen. Merva -koulutushankkeen yhteenvetojen, päätösseminaarin ja Mervan käsikirjan, toivotaankin nostavan monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien oppimisen tukemisen yhä useamman opetus- ja ohjaustyötä tekevän henkilön tietoisuuteen.

16.4.2013 HAMKissa, Hämeenlinnassa järjestettävä päätösseminaari Samanlaisia vai yhtä erilaisia, monimuotoisuuden, erityisesti kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden johtaminen tarjoaa aiheesta kiinnostuneille opetus- ja ohjaustyön sekä oppilaitosten johdon toimijoille mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa monimuotoisuuden johtamisesta. Seminaarissa pohditaan mm. seuraavia teemoja: Miten monikulttuurista työyhteisöä johdetaan? Mitä pitää tai pitääkö mitään huomioida, kun työyhteisössä on eri kulttuuritaustoista tulleita työntekijöitä? Pitääkö johtamisen muuttua ja mihin suuntaan, kun työyhteisö monikulttuuristuu? Kohtaavatko työyhteisössä työntekijät vai kulttuurit? Ei tehdä tästä ny numeroo – vai tehdäänkö sittenkin? Seminaarin ohjelma vaikuttaa lupaavalta ja odotukset sisällöstä ovat korkealla.

Toinen koulutusta kokoava tekijä, Mervan käsikirja, kirjoitetaan yhteistyössä koulutushankkeen toimijoiden kesken. Käsikirjassa hyödynnetään koulutukseen osallistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä tuomalla käsikirjassa esiin tosielämän esimerkkitapauksia ja hyviä käytäntöjä monikulttuurista opetus- ja ohjaustilanteista. Mervan käsikirjan tarkoituksena on toimia kaikkien monikulttuurisessa toimintaympäristössä työskentelevien ja aiheesta kiinnostuneiden henkilöiden työn ja ammatillisen kehittymisen tukena.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti