15. elokuuta 2014

Kansainvälisyyttä monella tavalla

TAMK painottaa kaikkien koulutusalojen opinnoissa kansainvälistä osaamista, jota työelämä edellyttää tulevaisuudessa entistä enemmän. Kansainvälisyys ja monikulttuurinen osaaminen on huomioitu myös ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa. Kansainvälisyys koskettaa opiskelijoiden lisäksi TAMKissa myös opettajia ja muita asiantuntijoita, työtehtävistä riippumatta.

TAMKin henkilöstölle järjestetyssä TAMK päivässä 13.8. tuotiin esiin erilaisia näkökulmia kansainvälisyyteen. Tavoitteena oli jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia sekä madaltaa kynnystä osallistua kv-toimintaan. Päivän aikana kannustettiin kaikkia käyttämään eri kieliä rohkeasti, vaikka ei kokisikaan omaavansa täydellistä kielitaitoa: usein myös yhteistyökumppanit käytttävät keskusteluissa itselleen vierasta kieltä, jolloin tilanne on sama molemmille osapuolille. Myös opiskelijoita tulisi rohkaista ja kannustaa esimerkiksi kansainväliseen vaihtoon lähtemiseen luomalla uskoa siihen, että kyllä opiskelijat pystyvät ja pärjäävät.

Kuva: TAMKin kv-toiminnassa mukana olevaa henkilöstöä keskustelemassa ja vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Kansainvälisyys mielletään oppilaitoksen sisällä monesti vain opiskelijavaihtoihin liittyväksi asiaksi. TAMK päivän aikana tuotiin kuitenkin esiin erityisesti sitä, että kansainvälisyys näkyy ja kuuluu myös monella muullakin tavalla: opettaja- ja henkilöstövaihtona, kansainvälisinä viikkoina, kansainvälisinä hankkeina, joint degree ja double degree -tutkintoina, jne. Kansainvälistyminen ei aina vaadi matkustamista ulkomaille, sillä kotikansainvälistyminen tarjoaa yhtälailla mahdollisuuden luoda uusia yhteistyösuhteita ja oppia erilaisista kulttuureista. TAMKissa järjestetään joka vuosi useita kv-viikkoja, joiden aikana on mahdollista verkostoitua eri maista ja kulttuureista tulevien asiantuntijoiden kanssa sekä harjoittaa omaa kielitaitoaan.

Kuva: TAMKin International Advisory Boardin jäsen Howard Jacobs kertomassa omia näkemyksiään kansainvälistymiseen liittyen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen kansainvälistä toimintaa esiteltiin päivän aikana omalla ständillä. Ständillä oli esillä kaksi teemaa: "Opettajaharjoitteluun Omaniin", opettajaopiskelija Maria Haapaniemi sekä "Kokemuksia ja opittua opettaja- ja opiskelijavaihdosta", opettajaopiskelija Sirkku Rankinen ja yliopettaja Sisko Mällinen. Näistä molemmista saamme myöhemmin lukea lisää TAOKKin blogista. Esittäjien opettajankoulutukseen liittyvät kv-kokemukset olivat positiivisia ja innostavat toivottavasti yhä useampia ammatillisen opettajankoulutuksen ja erityisopettajankoulutuksen opiskelijoita tarttumaan kansainvälistymistä kehittäviin mahdollisuuksiin opintojen aikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti