22. huhtikuuta 2013

Metsäkoneita ja kokemuksia vertaisryhmämentoroinnista


Joukko kokeneita opettajia kokoontui 18.4.2013 Kurun metsäoppilaitokselle pohtimaan vertaisryhmämentoroinnin kokemuksiaan Osaava Verme -hankkeen Pirkanmaan alueen Mentorointi-koulutuksen päätöstilaisuuteen.  Oli tullut aika koota mentoreiden ajatuksia ja tunnelmia koulutuksesta, verme-ryhmän ohjauksesta ja omasta mentoriudestaan. Keskeistä oli yhdessä työstää sitä, millaista oli olla mentori, mitä on oppinut itsestään mentorina ja millainen mentorin pitäisi olla. Aktiivisen ja toiminnallisen työskentelyn ohessa saimme välähdyksiä myös metsäoppilaitoksen toiminnasta ja metsäkoneista kokeneiden opettajien Timo Järvenpään ja Jouni Alakurtin opastuksella. 

     Kuvassa kokeneet opettajat Liisa Ylikoski, Pauli Huhtamaa, Raija Kämäräinen ja Timo Järvenpää pohtimassa mentoriutta.
Koulutus alkoi elokuussa 2012. Koulutuksen aikana  kokeneet opettajat ohjasivat omissa oppilaitoksissaan uusista opettajista koostuvia vertaisryhmämentorointi -ryhmiä.  Ryhmissä jaettiin tunteita ja kokemuksia siitä, miten uusi opettaja kohtaa työyhteisönsä, opettajakulttuurin sekä työnsä haasteet. 

Koulutuspäivän aikana käsiteltiin mentoriutta opiskelijan, opettajan ja mentorina olemisen perspektiiveistä. Keskustelun kontekstina toimi ammatillinen opettajuus ja sen tulevaisuuden näkymät. 
 
  Kuvassa TAOKKin Osaava Verme -työryhmä:  ylhäältä 
  vasemmalta yliopettajat Jori Leskelä, Harri Kukkonen, 
    Annukka Tapani ja projektipäällikkö Kukka-Maaria Korko

Vertaisryhmämentoroinnin avulla uusi opettaja voi saada työlleen vaihtoehtoisia näkökulmia kohdata opetustyön haasteellisia tilanteita, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi vertaistensa joukossa ja kokea kuuluvansa opettajayhteisönsä jäseneksi, jolloin myös työssäjaksaminen ja työmotivaatio lisääntyvät.

Metsäkone

    Teksti: Kukka-Maaria Korko

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti