22. toukokuuta 2013

Avoimet ja suljetut virtuaalitilat


TEKSO-hanke testaa ja kokeilee

TAOKK TEKSO-hankkeen myötävaikutuksella sosiaalinen media tulee aikaisempaa näkyvämmin esiin näkökulman 3 yhteydessä Tampereen perjantain opettajakoulutusryhmissä. Asiaa pohjustettiin nyt keväällä ”Minä ja SOME” –tarinoilla, joilla kerätään lähtötietoja ja tuntumaa opettajaopiskelijoiden suhtautumisesta sosiaalisen median käyttöön. Maija Kärnä opasti opiskelijoita lisäksi sosiaalisen median työkaluihin syksyn NK3-opintoja silmällä pitäen. TEKSO-hankkeen luonteen mukaisesti SOME on käytössä hankkeen toimijoiden ja opettajatiimin yhteydenpitovälineenä. Hankkeen työryhmä keskustelee Facebookissa suljetussa ryhmässä, jonne talletetaan myös kokousmuistiot ja vastaavat asiakirjat.  Opettajatiimin arkipäivän yhteistyön välineeksi on puolestaan muodostettu yhteisö Google+ palveluun.  Toivon mukaan sosiaalisen median soveltamiseen liittyvät ilot ja surut voidaan kokea autenttisesti toimimalla näissä palveluissa paitsi varsinaisen oppimisen ohjauksen yhteydessä myös hankkeen hallinnoinnissa.  Uusi OPS tuo tiimiopettajuuden TAOKK:n toimintamalliksi. Tiimiopettajuuden pilotointi on TEKSO hankkeen yksi tavoitteista.

Avoimet vai suljetut yhteisöllisen toiminnan ympäristöt?

Siirtyminen uuteen OPS:iin TAOKK:ssa tuo esiin monia kysymyksiä ja ratkaistavia asioita. Joudumme varmaankin sopimaan pelisäännöistä myös sosiaalisen median käyttöön liittyvistä asioista. TEKSO-hankkeen aikana kerätyt kokemukset tulevat olemaan hyvänä apuna pohdinnoissa. Onko parempi toimia organisaation sisäisissä verkkoympäristössä, kuten esim. Tabula kuin avoimissa sosiaalisen median palveluissa, kuten esim. Facebook, Google+ tai vastaavat?
Yhteisöllistä toimintatapaa verkossa tukevat sellaiset työkalut kuin wikit ja blogit, chatit ja videoneuvotteluohjelmat sekä erilaiset yhteisöt, joihin voi syöttää tietovirtaa, jakaa materiaalia ja linkkejä. Verkossa yhteisöllisesti voi toimia samanaikaisesti, eriaikaisesti, paikallisesti ja mobiilisti.  Siis monipuolisesti ja kaikkiallisesti. Jos käsitämme yhteisöllisen toimintaympäristön suurin piirtein näin, niin perustoiminnot on hoidettavissa joko avoimien ilmaisten sosiaalisen median palvelujen kautta tai sitten vaihtoehtoisesti suljettujen organisaation sisäisten järjestelmien kautta (Tabula, AdobeConnect, Lync, jne.). Todennäköisesti toimiva vaihtoehto tulee olemaan hallittu yhdistelmä edellisistä.
Avoimet SOME palvelut ja toisaalta organisaation sisäiset palvelut eivät käyttäjän näkökulmasta periaatteessa eroa toisistaan paljon. Esimerkiksi Google+ ja Facebook palveluihin voi muodostaa suljettuja ryhmiä ja yhteisöjä, joihin ei ole oikeuksia kuin määritellyillä henkilöillä. Avoin ei tässä tarkoita siis sitä, että kaikki asiat ovat avoimesti kaikkien nähtävillä. Ehkä keskeiset asiat, jotka nousevat esiin, ovat tietosuojan luotettavuus, yksityisyyden suoja ja aineiston tekijänoikeudet sekä se, että organisaation sisäisissä palveluissa voi olla mukana ainoastaan, jos on organisaation jäsen. Tällä hetkellä Tabula on käytössä kaikilla TAOKK:n opiskelijaryhmillä ja opintojen etenemistä ohjataan sen avulla. Opettajasta ja opiskelijaryhmästä riippuen Tabulasta singahdetaan avoimen sosiaalisen median palveluihin hakemaan tietoa, vaihtamaan ajatuksia, keskustelemaan ja kirjoittamaan yhteisöllisesti tuotoksia. TEKSO-hankkeen tavoitteena on lisätä ja laajentaa tätä avoimen sosiaalisen median osuutta opinnoissa eli siirtää painopistettä enemmän avoimen sosiaalisen median suuntaan.  Tällä hetkellä avoimen SOME:n yhteisöllisen toiminnantyökalut ovat kehittyneempiä ja toimivampia kuin esimerkiksi Tabulassa olevat vastaavat toiminnot. Sosiaalinen media on nopeasti kehittyvä alue ja nyt emme tiedä, mitä palveluja sieltä on huomenna saatavissa oppimiseen ja opetukseen liittyen.

Z-sukupolvi haastaa 

Onko z-sukupolvella olemassa erikseen työ-roolia? Vai muuttuuko oleminen z-sukupolven myötä kokonaisvaltaiseksi tapahtumien, kokemusten, tekemisten, työn, perheen, harrastusten, kavereitten kanssa seurustelun, uusien asioiden oppimisen ja arkiselviytymisen jatkumoksi? Onko virtuaalielämän ja ”live” elämän raja hämärtynyt? Miten TAOKK:ssa vastaamme uuden digisukupolven moniin haasteisiin?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti