2. huhtikuuta 2015

Mitä ammatillisen opettajan tulee tietää tekijänoikeuksista?


Opetusmateriaalia suunnitellessa ja opettaessa tahtovat tekijänoikeudelliset periaatteet usein unohtua. Opettaja käyttää helposti opetusmateriaaleissaan esimerkiksi internetistä otettuja valokuvia ilman, että olisi selvittänyt niiden tekijänoikeuksia. Samoin opettaja voi käyttää opetuksessaan YouTubessa olevaa aineistoa. Näiden aineistojen käytöstä opetuksessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua. YouTube- videot ovat yleensä elokuvateoksia ja niiden käyttöön tulee pyytää lupa oikeudenhaltijalta.  
Opetuksessa käytetään myös kopioituja opetusmateriaaleja, joiden yhteydessä tulee myös huomioida tekijänoikeudelliset periaatteet. Monilla opettajilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä saa kopioida ja kuinka paljon. Valokopiointiluvalla opettaja saa kopioida enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi kirjoista, lehdistä jne.  Nuottijulkaisuja vastaavasti saa kopioida 10 sivua / julkaisu / lukuvuosi.  Opettajan on muistettava, ettei hän saa edes valokopiointiluvalla kopioida esimerkiksi työ- ja harjoituskirjoja. Opettajan on myös hyvä tietää, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on hankkinut Digiluvan peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Sen mukaan opettaja saa esimerkiksi monistaa enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi, lukuun ottamatta harjoitus- ja työkirjoja.


 
Juha Kallanranta perehdyttämässä opettajaopiskelijoita tekijänoikeuksiin  1.4.2015 entisessä Seinäjoen Valtion virastotalon käräjäoikeuden istuntosalissa.
 
Edellä kuvatut esimerkit opettajia koskevista tekijänoikeuksista olivat vain murto-osa Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n kouluttaja Juha Kallanrannan perehdytyksestä  Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen Seinäjoen alueryhmän opettajaopiskelijoille lähiohjauspäivänä.  Juha kiteytti päivän teeman toteamalla:  ”Opettajan ei tarvitse tietää tekijänoikeuksista, vaan tietää mistä saa tietoa tekijänoikeuksista”.Opettajaopiskelijat kuuntelivat mielenkiinnolla Juhan esitystä ja  lähiohjauspäivän päätteeksi  eräs opiskelija totesi: "Hyvä herätellä aiheeseen, monta sellaista asiaa tuli esille, mitä ei ollut aikaisemmin tullut mieleen opetustyössä. Hyvä saada tietää, mistä saa lisätietoja, jos tulee jokin asia esille".
TAMKin opettajankoulutuksessa tullaan jatkossakin perehdyttämään ammatillisia opettajaopiskelijoita tekijänoikeuksien periaatteisiin mm. Tekijänoikeudet ammatin opiskelussa  (TEKOA) -hankkeen puitteissa.

Teksti ja kuvat: Kosti Nivalainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti