28. maaliskuuta 2018

Oppimisympäristöajattelu?

Ohessa on valokuva, joka on otettu erään suuren 2. asteen koulutuksen järjestäjän uusista tiloista Pirkanmaalla. Käytävällä olevassa opaskyltissä ei ole mainittu luokkia, vaan puhutaan oppimisympäristöistä.

Kuva: Jiri Vilppola

Opaskyltti ei viittaa siis fyysiseen tilaan, vaan enemmänkin toimintaan, jota tilassa tavoitellaan. Pedagogisen ajattelun muutos näkyy jo näin konkreettisissa asioissa, mutta millaista ajattelun muutosta taustalta löytyy?

Oppimista on perinteisesti ajateltu formaalina toimintana, joka tapahtuu pääosin tätä tarkoitusta varten perustetun instituution rakentamissa tiloissa. Koulutusajattelun muutos on tuonut mukanaan avoimuutta, esimerkiksi osaamisperusteinen lähestymistapa korostaa sitä, että osaaminen on riippumatonta sen hankkimistavasta.  Tämä avaa lähtökohtaisesti oppimisympäristöksi koko oppijan elämänpiirin.

Mikä sitten erottaa ympäristön ja oppimisympäristön? Tämä on mielenkiintoinen ja haastava kysymys, jota etenkin kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset pohtivat päivittäisellä tasolla. Uusi teknologia (verkko-oppiminen, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, simulaatiopedagogiikka ym.) haastaa edelleen opetusalaa kehittämään oppimisympäristöjään.

Mikä sinusta on tärkeää hyvässä oppimisympäristössä? Osallistu alla erään ammatillisen opettajankoulutusryhmän aloittamaan sanapilveen tuomalla esiin omat näkökulmasi! Haluatko oppia ja keskustella lisää aiheesta? Osallistu keskusteluun blogin kautta tai ilmoittaudu mukaan koulutukseen Erilaiset ympäristöt oppimisen tukena.


Teksti: Jiri Vilppola

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti