17. maaliskuuta 2015

Hyvän oppilaitoksen edellytykset hyvään ohjaukselliseen opettajuuteen

Mahdollistaako oppilaitos opettajien taidonnäytteet? Saavatko opettajat toteuttaa työssään itseään? Saavatko opiskelijat osallistua riittävästi? Pohdimme pienellä porukalla, mitä oppilaitos voisi tarjota opettajille, että heillä olisi mielekäs työympäristö, jossa jokaisen parhaat puolet tulisivat esiin ja ohjaus sekä opettajuus olisi laadukasta.


Opetushallitus on laatinut hyvän ohjauksen kriteerit, joita noudattamalla opetuksen ja ohjauksen tulisi olla tasapuolista, laadukasta sekä kaikille saatavissa. Kriteerit sisältävät tavoitteet monipuolisuudesta, osallistamisesta, vuorovaikutteisesta yhteistyöstä, tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta, ammattitaidosta, ohjaussuunnitelmista sekä työelämään tutustumisesta. Lähdimme pohtimaan näitä tavoitteita ja löysimme yhteisen sävelen siitä, mitä me opettajat voisimme ainakin tehdä laatukriteerit saavuttaaksemme.

Toivomme tulevaisuuden opettajilta (ja vanhoiltakin) rohkeutta ja avoimuutta uusia haasteita kohtaan. Hyväksytään se tosiasia, että jokaisella voi aina olla jotakin opittavaa toisilta. Näillä keinoin opettajat voivat olla oppilaitosten kanssa mukana luomassa uusia ajatuksia ja menetelmiä sekä positiivisempaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista!

Työhyvinvointiin kuuluu oleellisena osana yhteistyö ja avoimuus. Nämä ovat työelämässä voimavaroja, joita me kaikki voimme hyödyntää. Näin ymmärrys ja hyväksyntä sekä omaa, että muiden tehtäväkenttää kohtaan kasvaa ja toimintaympäristö muuttuu kaikille miellyttävämmäksi. Osallistamalla opiskelijaa kannustetaan aktiivisuuteen ja osallistamalla hän pääsee myös itse osaksi opetusta ja saa mahdollisuuden vaikuttaa. Häntä rohkaistaan kertomaan omia mielipiteitä, ajatuksia ja tuntemuksia opetettavaa asiaa sekä oppilaitosta ja ohjausmenetelmiä kohtaan. Opiskelijoilta tulee monesti hyviä ideoita, otetaan niitä mahdollisuuksien mukaan kokeiluun, mitään me emme siinä häviä.

Teorian ja käytännön yhdistäminen ammatillisissa opinnoissa on tärkeää ja se vaatii oppilaitokselta valmiuksia sekä mahdollisuuden suorittaa oman alan työtehtäviä käytännössä, autenttisissa oppimisympäristöissä. Nykypäivän vaatimukset työelämässä ovat kovat ja opetuksen täytyy olla ajan hermolla tuottaakseen hyviä työntekijöitä maailmalle. Tämä vaatii opettajalta luovuutta ja mielikuvitusta opetusmenetelmiin. Tähänkin asiaan voisi osallistaa opiskelijoita ja kysyä heidän mielipiteitään, millä tavoin opeteltavaa asiaa olisi mielekkäintä lähteä tutkimaan?


Markku, Niina, Annina ja Jenni

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti