21. joulukuuta 2017

Päällikkönä TAMKissa

Tarja Kalliomäki-Linnas
Ammatillinen opettajankoulutus TAOKKissa 2003


Työskentelen opintopalveluiden päällikkönä TAMKissa. Suoritin TAOKKissa ammatillisen opettajankoulutuksen vuosina 2002 - 2003. Sain pätevyyden tehtyä puolessatoista vuodessa, koska minulla oli jo aikuiskasvatustieteitä tehtynä cum lauden verran entuudestaan.

Koulutuksen jälkeen olen jatkanut TAMKissa, tosin eri tehtävissä kuin ammatillisen opettajankoulutuksen aikoihin. Tuolloin minut innosti koulutukseen se, että työskentelin täydennyskoulutuksen parissa ja rekrytoin erilaisiin koulutuksiin opettajia. Halusin tietää enemmän, mitä opettajuuteen kuuluu ja mitä asioita myös rekrytoinnissa ja koulutusten suunnittelussa on hyvä tietää opetuksen näkökulmasta. Ja näkemystä sainkin. Kuvittelen, että osasin koulutuksen jälkeen entistä paremmin arvioida resurssitarvetta ja oppimiseen sekä opettamiseen liittyviä reunaehtoja erilaisissa myytävissä koulutuksissa.

Pedagogisen pätevyyden saatuani hyödynsin oppimaani myös siten, että pidin lyhyitä työnhakukoulutuksia osana työvoimahallinnon ostamia koulutuksia. Siirryin kuitenkin nykyisiin tehtäviini vuonna 2010, joten sen jälkeen en ole varsinaista opetustyötä tehnyt. Perusasioita ajanhallinnasta ja ajankäytön suunnittelusta olen voinut hyödyntää myös nykyisessä tehtävässäni.

Tarja Kalliomäki-Linnas

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti